Ansvar

Gensidig tillid, forudsigelighed, ærlighed og retlinethed indadtil og udadtil er grundprincipper, der er fast forankrede i Würth-gruppen. Disse værdier finder man allerede i Reinhold Würths firmafilosofi fra 1970erne.

Det er ikke kun et spørgsmål om at overholde gældende regler og love, men også om medarbejdernes grundholdning. Den er en vigtig forudsætning for Würth-gruppens vedvarende succes.

Det er netop denne holdning, vi ønsker at fremme. Samtidig omfatter det selvfølgelig også, at alle gældende nationale og internationale regler og love overholdes. For at synliggøre dette over for vores medarbejdere, men også over for vores kunder, leverandører og andre forretningsforbindelser, har vi på grundlag af vores virksomhedsværdier afledt konkrete adfærdsregler, som vi så har sammenfattet i Würth-gruppens Code of Compliance.

 

Gruppens interne og eksterne Whistleblowerordning

Vores Code of Compliance er udtryk for vores ønske om integritet i omgang med hinanden og i omgang med vores kunder, leverandører og andre forretningsforbindelser. Undersøgelser viser, at det hyppigt er tips fra tredjemand, der bidrager til at opklare økonomisk kriminalitet. Derfor har vi oprettet et system, hvor ikke kun Würth-gruppens egne medarbejdere, men også tredjemand kan give os oplysninger om kriminelle handlinger og andre alvorlige krænkelser af vores Code of Compliance. Vi bruger det internetbaserede BKMS-system (Business Keeper Monitoring System).

Hvis du vil give os et tip ved hjælp af dette system, vælger du selv, om du ønsker at opgive dit navn eller være anonym. Vi vi gerne have en åben kommunikation, og derfor vil vi opmuntre dig til at opgive dit navn, hvis du henvender dig. Vi vil dog altid behandle dine oplysninger strengt fortroligt og tage højde for alle parternes beskyttelsesværdige interesser.

Opret en postkasse i BKMS-systemet, så vi kan kontakte dig. Det er vigtigt, hvis vi har uddybende spørgsmål eller hvis du senere vil supplere din henvendelse med flere oplysninger. Kommunikationen gennem denne digitale postkasse kan også være anonym, hvis du ønsker det.

Systemet skal udelukkende gøre opmærksom på formodet økonomisk kriminalitet eller definerede, alvorlige krænkelser af vores Code of Compliance inden for Würth-gruppen. Misbrug til andre formål kan være strafbart.

Her kan du give os dit tip:

https://www.bkms-system.net/wuerth

Download Code of Compliance

Mange tak for hjælpen!